Mikkelin vesilaitos

Maailman vesipäivää vietetään 22.3.2022 - teemana pohjavesi

Uutisarkisto

Maailman vesipäivää vietetään 22.3.2022 - teemana pohjavesi

Julkaistu 21.03.2022

Tiesitkö, että Suomessa vesilaitosten jakamasta talousvedestä yli 60 % on pohjavettä tai tekopohjavettä? Lisäksi haja-asutusalueella on laajalti käytössä yksityisiä talousvesikaivoja. Pohjavesiä on suojeltava, jotta meillä on käytössä hyvälaatuista juomavettä nyt ja tulevaisuudessa.

Mikkelissä käytettävän talousveden lähteenä käytetään pelkästään pohja- ja tekopohjavettä. Tärkeimmät pohjavesialueet sijaitsevat kaupungin läpi kulkevassa harjumuodostelmassa. Pohjavesialueella toimivat ovat avainasemassa vedenhankintaan käytettävien raakavesien laadun turvaamisessa. Syvällä maan alla olevaa pohjavettä on suojeltava ennakoiden, sillä likaantunutta pohjavettä on hyvin vaikea puhdistaa.

Pohjavesien suojelun viisi esitettä on kohdennettu erityisesti niille toimijoille, joilla on tiedon tarvetta pohjaveden suojelusta:

  • Kotitaloudet (esitteen viesti on yleinen ja sopii meille kaikille)
  • Lämmitysjärjestelmät (aiheena mm. lämmitysöljysäiliöt ja energiakaivot)
  • Maankäyttö (esite soveltuu maankäytönsuunnitteluun kunnan toimijoille ja luottamushenkilöille)
  • Maatalous (aiheena mm. eläinsuojat, laiduntaminen ja lannoitus sekä kasvinsuojeluaineet)
  • Pienteollisuus (käsittelee mm. kemikaalien ja polttoaineiden käyttöä ja varastointia)

Esitteistä saat tietoa ja ensikäden ohjeita pohjavesien suojeluun eri tilanteissa.

Esitteet ovat saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa:

www.ymparisto.fi/pohjavedensuojelu/esitteet

Veden jakelukatko Maalarintiellä 4.6.
Veden jakelu katkaistaan 4.6 klo 8-16 välisenä aikana Maalarintiellä, Mikkelin Rantakylässä
04.06.2014
Häiriötä vedenjakelussa ti.3.6
Häiriötä vedenjakelussa ti.3.6 klo 8.00 -16.00 Urpolan, Pitkäjärven ja Nuijamiehen kaupunginosissa
30.05.2014