Mikkelin vesilaitos

Hallinnon ja johdon yhteystietoja

Hallinto ja johto

Hallinnon käyntiosoite: Kunnanmäki 7, Rantakylätalo 2. krs., 50600 Mikkeli

Postisosoite: PL 33, 50101 Mikkeli

Jarkko Laitinen

vesilaitoksen johtaja
puh. 040 596 8073
sähköposti: jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Terttu Tikkanen

toimistosihteeri
puh. 050 311 7049
sähköposti: terttu.tikkanen@mikkeli.fi

Paula Pitkonen

projekti-insinööri
puh. 040 129 4801
sähköposti: paula.pitkonen@mikkeli.fi