Mikkelin vesilaitos

Yritys

Hyvän veden laitos

Mikkelin Vesilaitos tuottaa talousvettä noin 55 000 ihmiselle Mikkelissä ja sen lähialueella. Lisäksi Vesilaitos huolehtii viemäröinnistä ja jätevesien tehokkaasta puhdistamista. Vesilaitos on ollut kunnallinen liikelaitos vuodesta 1994 lähtien.

Vuodessa tuotetun talousveden määrä on noin 3,3 milj.m3 ja puhdistetun jäteveden määrä noin 4,4 milj. m3.

Henkilöstön määrä on 23 henkilöä (31.12.2022).

Tulosyksiköt ja organisaatio

Vesilaitos on jaettu kolmeen toiminnalliseen yksikköön;

  • Hallinto: yleishallinto ja laskutus.
  • Käyttöyksikkö; veden- ja jätevedenpuhdistamot, paineenkorotusasemat sekä jätevedenpumppaamot.
  • Verkostoyksikkö; vesi- ja viemäriverkoston ylläpito ja liittyjäpalvelut.

Johtokunta

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on päättää niistä asioista, joista on määrätty Mikkelin Vesiliikelaitoksen toimintasäännössä.

Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano sekä pöytäkirjat löytyvät täältä.