Mikkelin vesilaitos

Kehittäminen

Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

Vesilaitos kehittää toimintatapojaan, työympäristöään ja organisaatiotaan niin että vesihuoltopalvelujen kiristyviin laatuvaatimuksiin ja palvelujen kysyntämuutoksiin voidaan vastata kustannustehokkaasti vesihuoltopalvelun laadusta tai varmuudesta tinkimättä.

Vesihuollon varmuutta lisätään kasvattamalla laitos- ja vesisäiliökapasiteettia kantakaupungin tarpeisiin. Palvelutuotannossa syntyvien kustannusten seurantaa tehostetaan lisäämällä taloushallinto-ohjelmien käyttöä ja täsmentämällä raportointia. Vesilaitos koetaan hyvänä ja houkuttelevana työnantajana henkilöstön ikääntymisestä seuraavaa rekrytointitarvetta varten.