Mikkelin vesilaitos

Lumensulamisvedet ovat aiheuttaneet haasteita jätevesiviemäröinnille ja -puhdistamoille

Vanhempia uutisia voit lukea uutisarkistosta

Lumensulamisvedet ovat aiheuttaneet haasteita jätevesiviemäröinnille ja -puhdistamoille

Julkaistu 17.04.2024

Lumensulamisvedet ovat nostaneet viemäriverkostojen virtaamia moninkertaiseksi normaalitilanteeseen verrattuna. Virtaamahuippuista johtuvaa pumppaamojen tulvimista on estetty muun muassa käyttämällä imuautoja viemäriveden siirtoon.

Virtaamahuiput yhdessä veden alhaisen lämpötilan kanssa ovat aiheuttaneet haasteita myös jätevesipuhdistamoilla. Prosessihäiriöiden välttämiseksi on ollut ajoittain tarvetta johtaa mekaanisesti ja kemiallisesti esikäsiteltyä vettä puhdistamojen biologisten prosessivaiheiden ohi purkuvesistöön. Alentuneesta puhdistustehosta johtuen Vesilaitos on tehostanut purkuvesistön vaikutustarkkailua. Ensimmäisissä tuloksissa ei ole havaittu poikkeustilanteesta johtuvia muutoksia vesistössä. Tarkkailua tullaan jatkamaan häiriötilanteen keston ajan.

Tiedot alentuneesta puhdistustehosta on toimitettu valvontaviranomaiselle.

Mikkelin Vesilaitos

Kaikki ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet