Mikkelin vesilaitos

Veden tuotanto

Veden tuotanto

Mikkelin Vesilaitoksen raakavedenhankinnan perusratkaisu on pohjaveden ja tekopohjaveden käyttö. Raakaveden laatu on rautapitoisuutensa vuoksi vain tyydyttävää, mutta laitoksilla vesi puhdistuu laadultaan erinomaiseksi.

Vuodessa tuotetun talousveden määrä on noin 3,3 milj.m3