Mikkelin vesilaitos

Veden käsittely

Veden käsittely

Vedenkäsittelylaitoksista Pursiala ja Hanhikangas toimivat ensisijaisesti raudan ja mangaanin poistamiseen tarkoitettuina laitoksina. Muilla vedenottamoilla käsittelyksi riittää pelkkä pH:n nosto. 

Talousveden jatkuvaan desinfiointiin ennen verkostoon johtamista käytetään ultraviolettivaloa. Poikkeustilanteita varten laitoksilla on valmius talousveden desinfiointiin natriumhypokloriitilla.

Laitoksesta riippuen, veden käsittelyssä käytetään vesilaitoskalkkia ja rikkihappoa, lipeää tai soodaa.