Mikkelin vesilaitos

Verkostot

Vesijohtoverkostot

Vedenjakelujärjestelmän toimintaa valvotaan kaukovalvontajärjestelmällä (24/7), jotta mahdollisiin toimintahäiriöihin pystytään reagoimaan nopeasti. Vesijohtoverkostojen kokonaispituus on noin 430 km. Verkostossa on paineenkorotusasemia 15 kpl ja vesitorneja 6 kpl. Verkostossa tapahtuva työ on kunnossapitoa ja uusien liittymien sekä mittaroinnin hallinnointia.

Viemäriverkostot ja jätevedenpumppaamot

Viemäriverkoston kokonaispituus on noin 490 kilometriä ja verkostossa toimii jäte- ja perusvesipumppaamoja 132 kpl. Myös viemäriverkostojen ja pumppaamoiden toimintaa valvotaan kaukovalvontajärjestelmällä (24/7), jotta mahdollisiin toimintahäiriöihin pystytään reagoimaan nopeasti. 

Jätevedenpumppaamoiden hajuhaittoja torjumme pumppaamoiden säännöllisellä huoltamisella, aktiivihiilisuodattimilla sekä kemiallisilla hajunpoistoyksiköillä riskikohteissa.