Mikkelin vesilaitos

Jätevedenpuhdistus

Jätevedenpuhdistamot

Mikkelin alueen jätevedet käsitellään nykyisin viidellä jätevedenpuhdistamolla, joita ovat Metsä-Sairilan, Haukivuoren-, Anttolan-, Suomenniemen- ja Ristiinan jätevedenpuhdistamot. Suurin osa jätevesiä ja -lietettä käsitellään uudella Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamolla.

Laitoksilla puhdistetun jäteveden määrä on noin 4,4 milj. mvuodessa.