Mikkelin vesilaitos

Tunnusluvut

Tunnusluvut

TP 2021

TA 2022

TA 2023

TS 2024

TS 2025

 Veden myynti, 1000 m3

2541

2580

2451

2451

2451

 Jäteveden myynti, 1000 m3

2473

2550

2372

2372

2372

 Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m3

4,54

4,68

4,91

5,11

5,26

Tavoite vakituisen henkilöstön määräksi 28 henkilöä koko suunnittelukaudelle.