Mikkelin vesilaitos

Hulevedet

Puhdistamaton jätevesi lähivesistössä on riski ihmiselle ja ympäristölle

Hulevesiksi kutsutaan sadevesiä ja lumen sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta vastaavilta pinnoilta. Asuinalueilla, joilla vesien viemäröinti toteutetaan erillisviemäröinnillä, hulevedet ja perustusten kuivatusvedet ohjataan hulevesiviemäriin tai avo-ojaan, kun taas jätevedet ohjataan jätevesiviemärissä puhdistamolle. Kiinteistöt ovat velvollisia liittymään hulevesiviemäriin, jos alueelle sellainen on järjestetty.

Vesihuoltolaki kieltää hulevesien johtamisen viemäriverkostoon. Viemäriverkostoja peruskorjattaessa, hulevedet (salaoja ja pihan kuivatus) on ohjattava sadevesiverkostoon.

Hulevesien ohjaaminen oikeaan paikkaan on erittäin tärkeää, sillä ne ovat ongelma päätyessään jätevesiviemäriin. Jos hulevesiä johdetaan jätevesiviemäriin, rankkasateella tai lumen sulamisaikaan viemäri täyttyy liikaa, jolloin se ei vedä ja syntyy ylivuoto. Jätevesi virtaa tällöin viemäristä  lähivesistöön tai jopa kiinteistöjen kellareihin. Vesistössä puhdistamaton jätevesi voi aiheuttaa uimaveden likaantumista tai pahimmillaan kalakuolemia.

Jätevesiviemäriin johdettu hulevesi päätyy turhaan jätevedenpuhdistamolle, vaikka se olisi riittävän puhdasta ohjattavaksi maahan tai vesistöön. Huleveden puhdistaminen jätevedenpuhdistamossa heikentää varsinaisen jäteveden puhdistustuloksia sekä kuluttaa energiaa ja kemikaaleja. Viime kädessä tämä näkyy kuluttajan vesilaskussa.

Tarkista tonttisi viemäröintitapa

Jokainen voi olla vesiensuojelija, kun hoitaa omalla tontillaan hulevesien ohjaamisen oikein. Tarkista kiinteistön viemäröintitapa ja muuta sitä niin, että hulevedet ohjautuvat hulevesiviemäriin tai talon läheisyydessä olevaan ojaan. Myös huleveden viivyttäminen tai imeyttäminen omalla tontilla ovat hyviä keinoja suojella vesistöjä, jos se ei aiheuta tulvan vaaraa.

Hyviä ajankohtia oman tontin viemäröinti­ tavan tarkistamiseen ja muuttamiseen:

  • talon putkiremontti
  • pohjaviemärin tai tonttijohdon uusiminen
  • puuttuvan salaojituksen rakentaminen tai toimimattoman uudisrakentaminen
  • remontit, jotka edellyttävät pihan ja/tai sokkelin auki kaivamista
  • tasakaton muuttaminen harjakatoksi, sillä vanhat tasakatot kuivatetaan usein jätevesiviemäriin
  • vesilaitoksen runkoviemärin saneeraus
  • kunnallisen hulevesiviemärin rakentaminen
     

Kiinteistönomistajille suunnattuja opastusvideoita:

Näin ohjaat hulevedet oikein -video (HSY)

Saneeraamalla ajoissa säästät rahaa ja luontoa -video (HSY)


Lähde: 
Vesilaitosyhdistyksen VVY Hulevedet eivät kuulu jätevesiviemäriin -esite.