Mikkelin vesilaitos

Verkosto

Viemäriverkostot ja pumppaamot

Viemäriverkostojen ja pumppaamoiden toimintaa valvotaan kaukovalvontajärjestelmällä (24/7), jotta mahdollisiin toimintahäiriöihin pystytään reagoimaan nopeasti.

Viemäriverkoston kokonaispituus on noin 490 kilometriä ja verkostossa toimii jäte- ja perusvesipumppaamoja noin 120 kpl.

Vesijohtoverkosto

Vesijohtoverkostojen kokonaispituus Mikkelissä on n. 430 km. Verkostossa on paineenkorotusasemia 15 kpl ja vesitorneja 6 kpl. Verkostossa tapahtuva työ on kunnossapitoa ja uusien liittymien sekä mittaroinnin hallinnointia.