Mikkelin vesilaitos

Veden tuotanto

Veden tuotanto

Mikkelin Vesilaitoksen raakavedenhankinnan perusratkaisu on pohjaveden ja tekopohjaveden käyttö. Raakaveden laatu on rautapitoisuutensa vuoksi vain tyydyttävää, mutta laitoksilla vesi puhdistuu laadultaan erinomaiseksi.