Mikkelin vesilaitos

Veden tuotanto

Veden tuotanto

Mikkelin Vesilaitos tuottaa yleisiä laatunormeja parempaa talousvettä noin 55 000 ihmiselle Mikkelissä ja sen lähiseuduilla.

Mikkelin Vesilaitoksen raakavedenhankinnan perusratkaisu on pohjaveden ja tekopohjaveden käyttö. Raakaveden laatu on rautapitoisuutensa vuoksi vain tyydyttävää, mutta laitoksilla vesi puhdistuu laadultaan erinomaiseksi.

Vesilaitos myy talousvettä myös vesiosuuskunnille, jotka sijoittuvat toiminta-alueen ulkopuolelle.