Mikkelin vesilaitos

Tunnusluvut

Tunnusluvut

TP 2012

TA 2013

TA 2014

TS 2015

TS 2016

TS 2017

 Veden myynti, 1000 m3

2585

2830

2651

2660

2651

2651

 Jäteveden myynti, 1000 m3

2715

2823

2660

2660

2660

2660

 Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m3

3,12

3,41

3,72

3,98

4,26

4,43

Henkilöstö

Vakituinen henkilökunta (sitova)

29

37

37

37

37

37

Määräaikainen henkilökunta *

9

3

3

3

3

3