Mikkelin vesilaitos

Uusi vedenpuhdistamo

Uusi Jätevedenpuhdistamo Mikkeliin

Vesilaitos on suunnitellut uutta puhdistamoa Mikkeliin. Se rakennetaan kallion sisään Metsä-Sairilaan vajaan viiden kilometrin päähän Mikkelin keskustasta.

Maan päälle sijoitetaan puhdistamon hallintorakennus, korjaamorakennus, vastaanottotoimintoja sekä puhdistamon huoltotunnelien kulkuaukot.

Uusi puhdistamo on

Uutisia vedenpuhdistamon rakentamisesta