Mikkelin vesilaitos

Veden jakelu

Vedenjakelujärjestelmän toimintaa valvotaan kaukovalvontajärjestelmällä (24/7), jotta mahdollisiin toimintahäiriöihin pystytään reagoimaan nopeasti.Vedenjakeluverkoston kokonaisuuspituus on noin 430 kilometriä.

Jakeluverkoston vedenlaatua tutkitaan säännöllisesti sekä Mikkelin Vesilaitoksen että terveydensuojeluviranomaisen toimesta.

Talous- ja uimaveden laadun tarkkailusta voit lukea lisää Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sivuilta:

www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/ymparisto